Obec - Vyšné Ružbachy

     Obec pod východnými svahmi Spišskej magury známa predovšetkým svojimi kúpeľmi s liečivými teplými prameňmi. Chotár obce bol osídlený už v paleolite, čo dokazujú nálezy v travertínových lomoch. Obec bola osídlená na zákupnom práve z Podolínca, prvá zmienka o nej je z roku 1329. S podolínskym panstvom sa v rokoch 1412 až 1772 dostala do poľského zálohu. Obyvatelia boli roľníci a plátenníci, obchodovali aj s dobytkom. Od 17. do 19. storočia tu bola papiereň, ktorej výrobky mali veľmi dobrý chýr, ďalej veľká píla a ešte v 20. storočí dva mlyny, travertínové lomy, obecná elektráreň.
    Uprostred lesoparku na západnom okraji obce vznikli pri liečivých teplých minerálnych prameňoch kúpele Vyšné Ružbachy. Ich história sa začína v 15. storočí. Prvý rozvoj spadá do konca 16. storočia, keď boli vlastníctvom Ľubomirských, starostov Ľubovnianskeho hradu a spišských miest, ktoré boli zálohované Poľsku. Vtedy si získali obľubu medzi poľskou šľachtou, neskôr aj u uhorských feudálov. Po prinavrátení spišských miest Uhorsku sa dostali kúpele do štátnej správy čo ich rozvoju neprospelo. Čiastočnú renesanciu prežívali v 19. storočí, keď sa stali majetkom rodiny Zamoyských a najmä za posledného z nich, ktorý ich zveľadil v období pred 2. svetovou vojnou.
    Liečivé kúpeľné vody patria do skupiny hydro-uhličitanovo-síranových, vápenato-horčíkových minerálnych vôd. Deväť prameňov dáva asi 150 litrov vody za sekundu s teplotou 19 až 22 °C. V kúpeľoch sa liečia choroby nervové, duševné a choroby z povolania. Ružbachy sú aj vyhľadávaným letoviskom.
    Zvláštnosťou je najväčšie travertínové jazierko Kráter na Slovensku s priemerom 20 metrov a hĺbkou 3 metre.
    V obci sa nachádza rímskokatolícky barokový kostol z 2. polovice 17. storočia so súdobým barokovým interiérom a Biely dom, stavebná dominanta kúpeľného parku vybudovaná na travertínových skaliskách.

    Kúpele sú od našich zariadení vzdialené približne 1 km

Kráter

Kúpalisko

Švajčiarske domčeky

Biely dom

 

 
© 2008-2009 Hotel Ružbachy | Powered by K_CORP s.r.o. | 169988